De klok tikt voor je asbest daken en gevels!

Laat je asbest veilig verwijderen door een erkende asbestverwijderaar

Asbest
>
Asbestverwijdering

Er zit nog zo’n 85.000.000 m² asbest in onze Vlaamse daken en gevels

Het materiaal komt o.a. voor in golfplaten, afvoerbuizen, schoorstenen, vensterbanken etc. En dat is niet zonder risico’s. Elke kleine beschadiging in asbest kan ervoor zorgen dat er schadelijke vezels in de lucht en op de grond terechtkomen.
Het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering bepaalt dat voor 2034 alle risicovolle asbesttoepassingen verwijderd moeten zijn.

Voorkom gezondheidsrisico’s: laat een specialist het asbest veilig verwijderen

de dakwerkerij is een gecertificeerd bedrijf dat asbest veilig verwijdert. Ons team bezit de juiste kennis en certificaten om alles arbeids- en milieutechnisch af te breken. Zo beperken we het risico dat er schadelijke vezels vrij komen en voeren we alles veilig en professioneel weg.

Onze werkwijze

Het verwijderen van asbest op je dak of in je gevel is niet vanzelfsprekend. Om wettelijk in orde te zijn, komen er heel wat instanties en procedures bij kijken.

Wij begeleiden je bij elke stap van het proces: 

2

CONTACT GEMEENTE

De overheid voorziet strikte procedures om je gemeente op de hoogte te brengen van de asbestverwijdering. De dakwerkerij neemt het gehele communicatieproces met de gemeente (voor, tijdens en na de werken) op zich en brengt alle nodige documenten in orde. 

3

Ontvang je premie

Je hebt recht op een premie van 12 euro/m2* asbest dat je verwijdert, op voorwaarde dat je de verwijdering door een gecertificeerde aannemer, zoals De dakwerkerij, laat gebeuren. 

De dakwerkerij voorziet al het nodige papierwerk voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en bezorgt je de ingevulde formulieren die nodig zijn om de premie te ontvangen.

*als je bijkomend ook je dak en/of gevel isoleert. Zonder bijkomende isolatie ontvang je 8 euro/m2 asbest die je verwijdert.

4

De verwijdering

Ons opgeleid team neem het asbest weg volgens de professionele methodiek ‘eenvoudige handeling’. We voorzien alle nodige materialen om eventuele risico’s te beperken (beschermende kledij, fixeer middelen, afdekfolie, dubbele asbestafvalzakken etc.). 

5

Veilige afvoer

Je gemeente biedt afvalzakken en bijhorend beschermingsmaterialen aan en haalt het opgeruimde asbest gratis op*. Laat ons je helpen bij de aanvraag en bespaar enorm veel op saneringskosten (afvalzakken, transport, storting). 

De dakwerkerij verpakt het asbest zo intact mogelijk, én luchtdicht, in de aangewezen dubbele asbestafvalzakken. Nadat al het materiaal in de afvalzakken zit en de omgeving proper is, staat alles klaar voor de ophaling en het transport naar het voorziene saneringsgebied.

*indien je het materiaal en de ophaling niet aanvraagt bij je gemeente, voorziet de dakwerkerij tegen vergoeding alle benodigdheden en de afvoer.

6

nieuw, veilig dak

Nadat je verlost bent van alle asbesthoudende materialen, bekijken we samen de opties voor de isolatie en afwerking van je nieuw dak of nieuwe gevel.