Logo de dakwerkerij
Logo de dakwerkerij

De ‘Eenvoudige Handeling’: dé (toch niet zo vanzelfsprekende) manier om asbest te verwijderen

Stricte procedures & voorwaarden om gezondheidsrisico’s te vermijden

Het verwijderen van asbest uit particuliere woningen houdt heel wat risico’s in. Om het aantal microscopische asbestvezels die bij de afbraak sowieso vrijkomen tot een absoluut minimum te herleiden, werkte de Vlaamse Overheid een reeks strikte voorwaarden en procedures uit. I.f.v. van de asbesttoepassing in je woning kies je als particulier dan ook best voor een aannemer met een opleidingsattest, of voor een erkende asbestverwijderaar. Voorlopig mogen de meest voorkomende dakbedekkingen e.d. nog met de zogenaamde ‘Eenvoudige Handeling’ verwijderd worden. Ietwat misleidend, aangezien deze methodiek toch niet zo eenvoudig is als de naam doet uitschijnen.

Voorschriften ‘Eenvoudige Handeling’

De ‘Eenvoudige Handeling’ voorziet in een reeks arbeids- en milieutechnische criteria voor de asbestverwijdering, zodat het proces veilig en correct kan verlopen. Aannemers moeten daarnaast ook technisch opgeleid zijn om juist te handelen bij onderhoud en herstellingen:

Asbesttoepassingen geschikt voor de ‘Eenvoudige Handeling’

Niet alle asbest in particuliere woningen komt in aanmerking voor dit type van verwijdering. Een opgeleide aannemer dient zich met behulp van de ‘Eenvoudige Handeling’ te beperken tot o.a.:

Risicovolle asbesttoepassingen vergen een striktere aanpak waarbij alles hermetisch dient afgesloten. Dit werk is voorbehouden voor erkende asbestverwijderaars. Het verwijderingsproces van deze toepassingen vereisen voorzorgsmaatregelen die nog verder gaan.

De dakwerkerij is gecertifieerd om asbest te verwijderen via de ‘Eenvoudige Handeling’. Heb je hier vragen bij? Aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen je graag verder!

Een wet om eenieders gezondheid te beschermen

…en er zijn serieuze financiële consequenties

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving asbestveilig te maken. Asbest is een verzamelnaam voor hele kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Blootstelling aan deze vezels verhoogt ingrijpend de kans op slepende ziektes, zoals asbestose en longkanker. Omwille van het gevaar voor de volksgezondheid is asbest al enkele decennia verboden in de bouwindustrie. Maar gemiddeld 80% van de gebouwen ouder dan 2001 bevat asbest! De veroudering en/of verwering van asbesthoudend materiaal (leien, golfplaten, isolatie, afdichtingen enz.) zorgt voor versneld vrijkomen van de schadelijke asbestvezels. Particulieren herkennen het materiaal doorgaans niet, waardoor ze het onbeschermd aanpakken. Met vaak ernstige gevolgen. Een wetgeving om gezondheid en milieu te beschermen, was dan ook hoogdringend.

 

De Vlaamse overheid grijpt in met het Vlaams actieplan Asbestafbouw

Sinds 2001 is het verboden om asbest te gebruiken. Dit is echter niet voldoende om het risico van asbestblootstelling te voorkomen. Daarom startte de Vlaamse overheid het actieplan Asbestafbouw.
De grote lijnen:

De Vlaamse overheid stimuleert een asbestveilig Vlaanderen door eigenaars financieel te ondersteunen in het verwijderingsproces.

Waarom is de wetgeving voor jou van belang?

Het actieplan Asbestafbouw heeft enkele praktische gevolgen voor eigenaars. Wij lichten graag de 3 belangrijke gevolgen van de strikte regels toe.

1. Meer controle op asbestveilig werken

De Vlaamse overheid stelt vast dat er te weinig kennis is over het verwijderen van asbest. Ze schakelen inspectiediensten in om regelmatig werven te controleren op het onzorgvuldig omgaan met asbest.

2. Stijging kostprijs

Particulieren kunnen op een financiële ondersteuning rekenen als ze het asbest veilig laten verwijderen door opgeleide aannemers. Hoe langer je wacht met de verwijdering, hoe duurder het kostenplaatje zal zijn.
Er zijn steeds strengere veiligheidsmaatregelen gepland, met stijgende kosten tot gevolg.
De verwering en veroudering van de asbesttoepassing staat niet stil. De situatie zal verergeren en bijgevolg moet de aannemer de verwijdering nog voorzichtiger en met meer voorzorgmaatregelen aanpakken.

3. Verwijderingsplicht

De verwijderingsplicht bepaalt dat de asbestverwijdering steeds veilig en professioneel moet gebeuren. Kies daarom steeds voor een aannemer met een opleidingscertificaat. Zij beschikken over de juiste technieken, zorgen voor de inventaris en verwijdering van alle asbesttoepassingen. Zo blijf jij als particulier vrij van alle gezondheidsrisico’s en vermijd je zware gerechtelijke procedures.

Heb je nog vragen over het Vlaams actieplan Asbestafbouw? de dakwerkerij helpt je graag verder!