Home
»
Artikels
»
Wetgeving

Een wet om eenieders gezondheid te beschermen

…en er zijn serieuze financiële consequenties

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving asbestveilig te maken. Asbest is een verzamelnaam voor hele kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Blootstelling aan deze vezels verhoogt ingrijpend de kans op slepende ziektes, zoals asbestose en longkanker. Omwille van het gevaar voor de volksgezondheid is asbest al enkele decennia verboden in de bouwindustrie. Maar gemiddeld 80% van de gebouwen ouder dan 2001 bevat asbest! De veroudering en/of verwering van asbesthoudend materiaal (leien, golfplaten, isolatie, afdichtingen enz.) zorgt voor versneld vrijkomen van de schadelijke asbestvezels. Particulieren herkennen het materiaal doorgaans niet, waardoor ze het onbeschermd aanpakken. Met vaak ernstige gevolgen. Een wetgeving om gezondheid en milieu te beschermen, was dan ook hoogdringend.

 

De Vlaamse overheid grijpt in met het Vlaams actieplan Asbestafbouw

Sinds 2001 is het verboden om asbest te gebruiken. Dit is echter niet voldoende om het risico van asbestblootstelling te voorkomen. Daarom startte de Vlaamse overheid het actieplan Asbestafbouw.
De grote lijnen:

  • tegen 2032: gebouweigenaar risicogebouw moet asbestinventaris hebben;
  • tegen 2034: alle asbestcement daken, gevels en losgebonden asbesttoepassingen dienen verwijderd;
  • tegen 2040: alle andere asbesttoepassingen in slechte staat, verwijderd.

De Vlaamse overheid stimuleert een asbestveilig Vlaanderen door eigenaars financieel te ondersteunen in het verwijderingsproces.

Waarom is de wetgeving voor jou van belang?

Het actieplan Asbestafbouw heeft enkele praktische gevolgen voor eigenaars. Wij lichten graag de 3 belangrijke gevolgen van de strikte regels toe.

1. Meer controle op asbestveilig werken

De Vlaamse overheid stelt vast dat er te weinig kennis is over het verwijderen van asbest. Ze schakelen inspectiediensten in om regelmatig werven te controleren op het onzorgvuldig omgaan met asbest.

2. Stijging kostprijs

Particulieren kunnen op een financiële ondersteuning rekenen als ze het asbest veilig laten verwijderen door opgeleide aannemers. Hoe langer je wacht met de verwijdering, hoe duurder het kostenplaatje zal zijn.
Er zijn steeds strengere veiligheidsmaatregelen gepland, met stijgende kosten tot gevolg.
De verwering en veroudering van de asbesttoepassing staat niet stil. De situatie zal verergeren en bijgevolg moet de aannemer de verwijdering nog voorzichtiger en met meer voorzorgmaatregelen aanpakken.

3. Verwijderingsplicht

De verwijderingsplicht bepaalt dat de asbestverwijdering steeds veilig en professioneel moet gebeuren. Kies daarom steeds voor een aannemer met een opleidingscertificaat. Zij beschikken over de juiste technieken, zorgen voor de inventaris en verwijdering van alle asbesttoepassingen. Zo blijf jij als particulier vrij van alle gezondheidsrisico’s en vermijd je zware gerechtelijke procedures.

Heb je nog vragen over het Vlaams actieplan Asbestafbouw? de dakwerkerij helpt je graag verder!

pointer-up